Hvem er vi?

Identitet

Ansvar, omsorg, fællesskab og respekt.

Disse er nøgleord for os i mødet med hinanden i undervisningen og ved diverse arrangementer.

Vores skole er drevet mere af stærke værdier end af et hav af regler. Skolen er et fællesskab, hvor elever og ansatte nyder de goder, der er, og tager del i de opgaver, der skal løses, for at et fællesskab kan fungere.

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som findes i Bibelen og er udtrykt i Den Danske Folkekirkes trosgrundlag. Download værdigrundlag her.

Vis mere

Det har også betydet et medlevende bagland fra mennesker i folkekirken, missionsforeninger og Dansk Oase fra store dele af landet – dog stærkest fra Sjælland og Bornholm. Indre mission er repræsenteret ved et medlem i bestyrelsen.

  • Vi er skabt af Gud, og vi er derfor alle unikke og værdifulde.
  • Vi tror på, at Jesus døde og opstod for alle mennesker.
  • Vi tror på det kristne fællesskabs betydning, og at alle har noget at bidrage med.
  • Vi tror på, at mennesket er ansvarligt for ord, handlinger og valg over for Gud og medmennesker.

Inklusion og Specialundervisning

Som skole ønsker vi et mangfoldigt fællesskab, og byder derfor elever med forskellige forudsætninger velkommen.

Vi er en almen efterskole med plads til godt 100 elever, hvoraf de 8-10 pladser er reserveret til elever med særlige behov. Disse elever optages under ordningen ”Specialundervisning og anden pædagogisk bistand”. Dertil kommer 5-10 pladser med andre faglige behov. På Nordsjællands Efterskole er tilgangen til elever med særlige behov i praksis sådan, at hver enkelt elev indgår på lige fod i den daglige undervisning, opgaver, pligter m.v., men med fleksible aftaler og støtteordninger som tilpasses den enkelte – med fokus på den faglige støtte. Støttefunktionen varetages af dels undervisere, dels skolens trivselsteam i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.

Vores elever slutter skoleåret af med at gå til Folkeskolens Afgangsprøver i 9. eller 10. klasse.

Læs mere om vores inklusionstilbud her.

Nordsjællands Efterskole

Find os

Nordsjællands Efterskole ligger midt i den smukke natur mellem Græsted og Helsinge på adressen Aggebovej 34, 3200 Helsinge.

Skolen har skov og marker i baghaven, og både indkøbsmuligheder og en tur i havet er inden for cykelafstand. 

Forstanderparret

Forstanderparret Janani og Morten Bech bor i skolens forstanderbolig ved siden af skolen med deres to små børn.

Selvom det kun er Morten der er ansat på NE, nyder begge at være en del af efterskolefællesskabet sammen med deres to børn.

Det er en drøm og et kald som er gået i opfyldelse for os som familie. Da jeg (Morten) selv gik på efterskolen tilbage i 2000/01, havde jeg ikke drømt om, at dette skulle ske. Men tiden har været moden, til at give noget af det videre, jeg selv har med i oplevelsesbagagen. En oplevelse og en dannelse for livet.”

Vis mere

Vi nyder at vores lille familie er en del af den store NE familie. Selvom Janani ikke er ansat på skolen er hun en del af hele efterskolelivet udenfor skoletiden.

På efterskolen er fællesskab omdrejningspunkt for al aktivitet og læring. Det er i fællesskaber vi formes og lærer – livslæringer. Det er her vi udfordres og støttes. Det er her man lærer hvad der skal til for at sunde fællesskaber, udvikler sig. Det er her man bliver set, får tilhørsforhold og finder og går på opdagelse i sin identitet.

Velkommen til Nordsjællands Efterskole og velkommen til NE-familien.”

Janani er uddannet ergoterapeut, zumba instruktør og stimulastik instruktør for babyer. Janani har eksotiske tamilske rødder fra Sri Lanka og er født og opvokset i Danmark.

Morten Bech har en kandidatgrad i idræt samt en række psykologifag fra Københavns Universitet. Desuden har han erfaring både med undervisning og tilrettelæggelse af uddannelse inden for pædagogik, læring og coaching. Morten Bech har desuden i en længere årrække fungeret som mentaltræner for unge.

Morten kommer fra en stilling som stedfortrædende leder af KFUMs soldaterhjem i Høvelte, hvor han har arbejdet med skadede krigsveteraner.

Ledelse

Morten Bech

Morten Bech

Forstander

Maria Myhre Bech

Maria Myhre Bech

Viceforstander

Lærerflokken

Anders Tuxen

Anders Tuxen

Matematik, musik, soloundervisning og kompasset

Benny Juhl

Benny Juhl

Kristendom, historie, samfundsfag, kompasset og idræt

Kasper Grønne

Kasper Grønne

Dansk, engelsk og globus

Katrine Pihl Sode

Katrine Pihl Sode

Drama, kompasset og soloundervisning

Annette Dam Techow

Annette Dam Techow

Pædagog 

Mathias Toft

Mathias Toft

Dansk, geografi, historie, globus og UU-vejleder

Niels Grønbæk Abelskov

Niels Grønbæk Abelskov

Engelsk og idræt

Niels Haugegaard

Niels Haugegaard

Matematik, fysik, biologi, kompasset og outdoor

Peter-Jan Teunissen

Peter-Jan Teunissen

Tysk og engelsk                   

Marie Louise Kloster

Marie Louise Kloster

Pædagog og Creative Hands 

Sarah Skov

Sarah Skov

Engelsk, matematik, kompasset, outdoor og Cambridge English

Lene Kirkegaard

Lene Kirkegaard

Matematik, fysik og globus

Rebekka Barbara Friis Rasmussen

Rebekka Barbara Friis Rasmussen

Dansk, engelsk, kompasset                   

Teknisk-administrativt personale

Majbrit Lund Jessen

Majbrit Lund Jessen

Forretningsfører

Vibeke Schmidt

Vibeke Schmidt

Køkkenleder

Lene Sode-Larsen

Lene Sode-Larsen

Husmor, LIFE

Jolanta Thomasen

Jolanta Thomasen

Køkkenassistent

Maria Winther

Maria Winther

Gartner, LIFE

Jakob Sode Larsen

Jakob Sode Larsen

Pedel 

Lykke Giordano

Lykke Giordano

Køkkenassistent

Volontører

Emilie Husted Ambrosen

Emilie Husted Ambrosen

Volontør

Nikolaj Haahr Olesen

Nikolaj Haahr Olesen

Volontør

Vagtlærere

Andreas Kloster

Janitha Ranjansen Brohus

Daniel Kloster

Jonas Raasthøj Mathiesen

Søren Larsen

Dennis Tang

Silas Techow

Bestyrelse

Henrik Tuxen, formand
4189 0583 / henriktuxen@outlook.dk

Bjarne Thams

Marianne Damm Overgaard

Henriette Schousboe

Ulla Toft

Ole Andersen

Palle Kure

Lovpligtige dokumenter

Værdipapir for NE

Persondatapolitik

Kalenderplan – forældre 23-24

Indholdsplaner 23-24

Vedtægter (vedtaget 12.7.2007)

Evalueringsplan 2021-2026

Undervisningsmiljøvurdering 2021-2022

Undervisningsevaluering 2022/23

Selvevaluering 2021-2022

Fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, overgangsfrekvens,  frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse

Inklusionstilbud

Indholdsplan for Konfirmandkursus 2024

 

Øvrig info:

Dato for offentliggørelse af vedtægterne formodes at have været umiddelbart efter godkendelsen af vedtægterne. Pga. skift af platforme for hjemmesiden mm. er der usikkerhed om eksakt dato for offentliggørelse. Derfor antages det at datoen for offentliggørelse har været juli 2007.

Fritagelse for prøver

På Nordsjællands efterskole afholder vi alle gældende prøver både på FP9-nivau og FP10 niveau. Vi har både 9. kl. og 10. kl.

Vejledning

Eleverne får som minimum en samtale med skolens UU vejleder og yderligere efter behov. Eleverne evalueres og bedømmes på elevkonference hvor samtlige faglige lærere giver input til UU vejlederen. Hertil kommer, at 10. kl. har mulighed for at komme en uge i praktik efter eget ønske. I særlige tilfælde kan elever fra 9. kl. også komme i praktik.

For elever i 10. kl. er der desuden en uges brobygning på en valgfri ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse samt udarbejdelse af den selvstændige opgave, som er en obligatorisk del af 10. kl.

Der bliver desuden arbejdet med elevernes uddannelsesplan.