Kompasset og Globus

Kompasset

Kompasset er baseret på skolens vision om at give dig et sikkert ståsted med gode værdier, en tryg kurs at navigere og en levende tro.

På Kompasset kredser vi omkring disse 4 overemner:

 • Identitet – Hvem er du, og hvad har gjort dig til den, du er?
 • Bøn og bibel – Hvad er de bibelske bøgers budskaber, og hvordan kan du læse bibelen? Hvad er bøn, og hvordan kan du bede?
 • Liv og ledelse – Hvordan leder du og tager ansvar for dig selv og andre?
 • Tjeneste i verden – Hvorledes kan du tage ansvar for andre mennesker og det samfund, du er en del af?

I fællesskab med de andre på Kompasset kommer du til at besøge andre skoler, kirker og fællesskaber, hvor du vil få ansvar for forskellige opgaver. F.eks. at holde et børnemøde, arrangere et løb for juniorer, formidle en andagt og meget andet.

Kompasset er en del af vores 10. klasse-tilbud.

Globus

På Globus handler det om den globalisering vi alle sammen er en del af, hvad enten vi vil det eller ej.

Vælg Globus hvis du ønsker en større forståelse af den verden du lever i. På Globus kommer du til at forholde dig til globale problemstillinger og blive udfordret på dine holdninger.

På Globus kommer du til at lære mere om:

 • Udfordringer i verden.
 • Frihed og lighed i verden
 • Bæredygtighed
 • Ingeniørarbejde
 • AI (kunstig intelligens)
 • Demokratisk splid
 • Casestudie om Korea
 • Din generations største udfordringer

Globus er en del af vores 10. klasse-tilbud.