Din skolegang på NE

En efterskole er først og fremmest en skole – derfor får du også et stærkt skoletilbud på Nordsjællands Efterskole.

Vi har plads til alle – vi støtter elever med faglige vanskeligheder og udfordrer elever, der er fagligt dygtige. Skolens vision er, at alle skal lære mere, derfor er motivation et nøgleord for os.

Vi ønsker at udvikle motiverende, spændende og kreative måder for læring. At vi flytter os mere og mere fra envejskommunikation til nye former for læring, hvor den enkelte inddrages i endnu højere grad.

Vi samlæser holdene i de boglige fag, så du følger undervisningen på det faglige niveau, du er på. Vi arbejder med tværfaglige projekter, og du kan deltage i kortere kurser, fx PowerPoint, kommatering, brøkregning, poesi m.v.

8. og 9. klasse

I 8. og 9. klasse er der en række obligatoriske fag i henhold til Folkeskolens afgangseksamen.

Dertil vælger du en linje som du har på skemaet hele skoleåret. De små valgfag løber over 8 uger, og disse vælges i løbet af året.

10. klasse

I 10 klasse er der nogle få obligatoriske fag, og nogle flere tilvalg. Særligt for 10. klasse er vores to spor, Globus og Kompasset. Alle 10. klasser vælger sig ind på en af disse spor.

Dertil vælger du en linje som du har på skemaet hele skoleåret.

Profilfagene er større valgfag som skifter halvårligt. De små valgfag løber hen over 8 ugers perioder.

Som 10. klasses elev har du mulighed for at vælge nogle natur- og sprogfag til.