Pædagog eller lærer med særlig motivation for det pædagogiske søges

13. oktober 2021

Har du lyst til at gøre en forskel for unge teenagere? Være en støtte og vejleder i de unges faglige, sociale og personlige udfordringer? Vi vil udvide vores pædagogiske indsats fra 1. december og resten af skoleåret 21/22 og søger derfor en pædagog eller lærer der ønsker, at blive en del af vores kollegaflok på ca. 25, der til daglig yder en indsats for vores fantastiske elever. Du vil indgå i vores pædagogiske team sammen med to andre pædagoger og i samarbejde med resten af skolens medarbejdere.

Nordsjællands Efterskole er en kristen almen efterskole med ca. 100 skønne elever. Ca. 10% af vores elever har særlige udfordringer, og det vil særligt være disse, samt de resterende elevers generelle trivsel, der er pædagogens ansvar at følge op på.

Arbejdsopgaverne vil i overskrifter være:

  • (Special-)pædagogiske indsatser, der understøtter at skolens særligt udfordrede elever deltager i undervisning og øvrige faste aktiviteter i skolens dagligdag.
  • Støtteopgaver i den boglige undervisning.
  • Understøtte elevers trivsel generelt og fokusere indsatsen, når elever har behov for det.
  • Strukturerede samtaler med udvalgte elever der har behov for personlig eller social støtte.
  • Tæt samarbejde og koordinering med øvrige medarbejdere i det pædagogiske team og indgå i det bredere samarbejde med resten af medarbejdere

Derudover kan du blive en del af efterskolelivet med tilsyn på hverdagsaftener og i weekender, anderledes dage og uger og måske kommer du til at tilbyde nogle valgfag.

Om du er uddannet lærer eller pædagog er underordnet. Det vigtigste er, at du kan se dig selv løfte ovenstående opgaver. Lad os vide, hvordan du anskuer opgaven som støttelærer og hvilke valgfag, du vil kunne tilbyde.

Stillingen er en fuldtidsstilling fra 1. december til 31. juli. For den rette kan vi være åbne overfor anden ansættelsesgrad eller eventuel påbegyndelse 1. januar 2022.

Læs meget mere om skolen på vores hjemmeside: www.ne.dk
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme og besøge skolen, er du velkommen til at kontakte Forstander Morten Bech på tlf. 51 85 47 91.
Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. oktober.
Samtaler afholdes løbende eller umiddelbart herefter. Send derfor gerne ansøgningen hurtigst muligt. Samtaler bliver ved fysisk fremmøde.

Ansøgningen sendes til mb@ne.dk.

Med venlig hilsen

Morten Bech
Forstander
Nordsjællands Efterskole