Vi søger forstander med tiltrædelse 1. august

 

Forstander søges til Nordsjællands Efterskole

Har du mod på en skole i fantastisk udvikling, med mange forventningsfulde elever og et yderst engageret personale, samt et bagland der bakker op om skolen, så se nærmere på nedenstående:

 

Nordsjællands Efterskole er en skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. På Nordsjællands Efterskole er det vores fornemmeste opgave at hjælpe eleverne med at finde en god retning i livet. Vi brænder for at udvikle både personligt, socialt og fagligt. At være på efterskole handler lige så meget om det, der foregår efter skoledagen, når de obligatoriske timer er slut. På vores efterskole er der en masse aktiviteter som musical, sportsdage, projektuger, elevfester, udflugter og en udlandsrejse. Vi er synlige i det kirkelige landskab, engagerer os i events og åbner også skolen for det.

Skolen er tilknyttet Indre Mission. Vi optager elever fra en bred kreds af kirkelige hjem, og også fra familier uden stærk kirkelig tilknytning.

Nogle af de vigtigste opgaver, som du sammen med ledelsesteamet skal stå i spidsen for er, at sikre en skole med en høj trivsel og god personaleudvikling, samt fokus på udvikling af det pædagogiske og didaktiske arbejde. Derudover er det af stor betydning at skolens fysiske rammer udvikles, så vores skole fortsat tiltrækker mange elever. Det proaktive arbejde med at hverve elever, vil også være en del af det arbejde.

 Vi lægger vægt på følgende kompetencer:

  • Synlig og udadvendt i forhold til elever og personale i skolens dagligdag.
  • Aktiv i forhold til skolens kirkelige bagland.
  • En tydelig personaleleder, der skaber følgeskab og bringer medarbejderne på banen.
  • Pædagogisk fagligt kompetent.
  • Erfaren i ledelse af skole, med flair for økonomi.
  • Tydelig og favnende i forhold til eleverne og deres forældre.

Mere information fås hos bestyrelsens formand: Henrik Tuxen.
Mobil: 4189 0583   Mail: henriktuxen@outlook.dk

Ansættelse: Tiltrædelse 1.8.2020. Løn- og ansættelsesforhold i forhold til organisationsaftale af 16.april 2019 for ledere ved frie skoler grundskoler, efterskoler mv. Løn i intervallet: Kr. 38.916,93 – 45.580,38 (1.4.2019)

Vi har en forstanderbolig med udsigt over landskabet i Nordsjælland.

Ansøgning: Ansøgning sendes som pdf-fil til: henriktuxen@outlook.dk senest tirsdag d. 14.4.2020 kl 12:00
Vi afholder samtaler i uge 17

Tiltrædelse 1.8.2020.